Aanmeldingsformulier

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid/leerling van de Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning te Goirle.

Achternaam:

Roepnaam:

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum

Telefoon

E-mail

Heb je al eerder een muzikale opleiding gevolgd?

Zo ja, welke:

Heb je hiervan een diploma?

Ben je aangemeld bij de muziekschool?

Naar welk instrument gaat je voorkeur uit?

Wil je een instrument huren van de vereniging?

Datum ingang lidmaatschap:

Kijk voor actuele contributie bedragen op de pagina ”lid worden” onder de kop ”info”.

Wilt u voor de betaling van de contributie ook een machtigingsformulier invullen en ondertekenen? Deze wordt u toegezonden bij aanmelden.

Verstuur